Activiteiten Activiteiten

Kies één van de submenu's voor nadere informatie over:

* Missionair werk
* Pastoraat
* Diaconaat
* ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
* Jeugdwerk

Cantorij en koor
Vorming en Toerusting

Zie daarnaast de agenda voor specifieke activiteiten.

Naast deze activiteiten worden diverse activiteiten georganiseerd door de verschillende wijkgemeenten. Zie hiervoor de websites van de afzonderlijke wijkgemeenten.

terug