Agenda
« vorige  |  februari 2018  |  volgende »

Maandag 22 januari 2018 t/m donderdag 1 februari 2018 Een principiële kwestie! Gespreksmiddag/avond (PGA)
Locatie: Achterzalen de Bleekkerk - Hofstraat 1
Tijdstip: 15:00 - 17:00 en van 20:00 - 22:00 uur
Prijs: € 5,-

De één is vegetariër, een ander kiest principieel voor het openbaar vervoer, of voor bio of fairtrade; de één koopt principieel niets op zondag, de ander is bloeddonor, of vóór het homohuwelijk of gebruikt principieel geen alcohol/drugs… Iedereen heeft principes, vast weer andere dan je ouders/grootouders en je kinderen/kleinkinderen. Welke principes heb jij? Daar praten we over.

Op alle data hetzelfde programma, en op 22 januari 's middags én 's avonds, naar keuze.

Gespreksleider: ds Siebe Hiemstra
Data: ma 22 januari van 15 - 17 uur en 20 - 22 uur
in de achterzalen van De Bleek

do 1 februari van 20 - 22 uur in De Lichtkring, Beethovenlaan 10 
(opgave noodzakelijk via of tel: 0546-840484 Meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/de-lichtkring/
 

 

Zaterdag 3 februari 2018 Byzantijnse kunst (VVG&DG)

Kenmerk: Hiërarchie en vaste regels in het uitbeelden van het christelijk verhaal. Waar ligt de oorsprong? Een beeldende tocht langs iconen, uitmondend in het ‘verhaal’ van de Byzantijnse kunst.

Inleider: Drs. Frederike Upmeijer

Datum: zaterdag 3 februari
Aanvang 16.30 uur
Plaats: Stadskerk de Bleek, Hofstraat 1 

Toegang € 10,00 inclusief kof-fie/thee en een hapje en drankje na afloop. Leden/donateurs VVG en leden Doopsgezinde Gemeente krijgen een korting van € 2,50.
 

 

Dinsdag 6 februari 2018 Relikwieën: een kostbare schat - Bijeenkomst 2 (PGA)
Locatie: Pnielkerk - Rembrandtlaan 352 Almelo
Tijdstip: 20:00 uur
Prijs: € 4,-

Bedevaarten zijn in onze tijd terug van weggeweest. In het vroege christendom bezochten gelovigen al de graven van heiligen en martelaren. Wat bewoog deze mensen? Vanaf de alleenheerschappij van keizer Constantijn (313) heeft een nieuwe spiritualiteit overal haar sporen nagelaten. Kapellen en kerken stonden bij of op de graven van de eerste martelaren. Hun relikwieën verleenden machthebbers in kerk en wereld aanzien; samen met bedevaarten vormt dit een twee-eenheid die het aanzien van Europa voorgoed heeft veranderd. Deze cursus vertelt het wonderlijke verhaal van het samengaan van deze twee met beelden uit de religieuze kunst.

In de tijd van Bonifatius en Karel de Grote spelen relieken een belangrijke rol in het politieke en religieuze verkeer. Ze worden letterlijk omhuld met de fraaiste vormen van ambachtskunst. Goud en edelstenen onderstrepen hun status en wonderkracht. Er is een onstuitbare groei van legenden die houvast bieden aan kwetsbare en onzekere mensen. Vooral tegen het jaar 1000 en het jaar 1033 ontstaat een overspannen sfeer: breekt het 1000-jarig rijk aan? De kunst laat het allemaal zien. Daarna volgt een concentratie op Maria, de apostelen en evangelisten.

Inleider: ds. K. Sluiter
 

 

Dinsdag 6 februari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Donderdag 8 februari 2018 t/m donderdag 26 april 2018 Aandachtig leven (Karm)
Locatie: Karmel Almelo - Rembrandtlaan 25
Prijs: € 30,- voor de serie

Wij verlangen er naar in alles en allen God te zoeken om Hem daar te vinden. Alles wat we voor dat zoeken en dus voor het vinden nodig hebben, ligt in ons leven van alledag verborgen. Heel ons alledaagse leven, zoals mensen ontmoeten, eten koken, je lichaam, of gewoon lopen, kan dus een geestelijke oefening zijn.
In zes bijeenkomsten proberen wij op die manier naar ons leven te kijken en met zulke ogen ook de Schrift te lezen, om tot echt leven te komen.
De thema’s zijn aandacht, lichamelijkheid, ontmoeten, eten en bidden.

Begeleiding: Herre Roorda en André Zegveld

Data: donderdag 8 - 22 februari
8 - 22 maart,
12 - 26 april van 14.00 – 16.00 uur

Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Aanmelden gewenst: www.karmelcentra.nl/twente

 

Donderdag 8 februari 2018 Bijbellezen met het oog op zondag (PGA)
Locatie: de Schouw - Kerkplein Almelo
Prijs: koffie/thee en gering bedrag voor kopieerkosten

Sinds jaren komen in De Schouw met enige regelmaat Bijbelleerhuisgroepen bijeen. In een maandelijkse bijeenkomst worden de lezingen voor de daaropvolgende zondag besproken. Dit zijn de lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster. Dit leesrooster wordt in veel kerken gebruikt. Daarom kan iedereen aan deze groepen meedoen. We verwelkomen graag nieuwe deelnemers! Tijdens de bijeenkomst lezen we de aangewezen Bijbelteksten en bespreken deze samen. Ook wordt er steeds een verbinding gelegd met muziek, beeldende kunst of het kerklied.
Er is een ochtend- en een middaggroep.

Leiding: ds. Pieter Endedijk
Informatie: 06 208 00 209 of

Data: donderdag 8 februari, 8 maart, 19 april en 24 mei
Tijd: 10.45-12.15 uur of 14.00-15.30 uur

Kosten: koffie/thee en een gering bedrag voor kopieerkosten
Aanmelding vooraf gewenst

 

Dinsdag 13 februari 2018 Themabijeenkomst ‘Parkinson en Palliatieve Zorg’
Locatie: Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal.
Tijdstip: vanaf 14:00 uur inloop. aanvang 14:15 uur
Prijs: gratis entree

Op dinsdag 13 februari a.s. organiseren de Parkinson Vereniging
en de Netwerken Palliatieve Zorg Twente de themabijeenkomst ‘Parkinson en Palliatieve Zorg’.
Locatie: Het Centrum te Nijverdal van 14.00 – 17.00 uur.


De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.
De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. De symptomen en beperkingen waar Parkinsonpatiënten en hun omgeving mee te maken hebben, zullen in de loop van de tijd in aantal en ernst toenemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, varieert heel sterk van persoon tot persoon. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.


Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door:
Bernarda Heslinga, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg en medisch consulent consultatieteam palliatieve zorg.
Paul Smit,
Specialist Ouderengeneeskunde, Hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.
Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.
 

De themabijeenkomst ‘Parkinson en Palliatieve Zorg’ vindt plaats op dinsdag 13 februari 2018 bij Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal.
Inloop vanaf 14.00 uur, de bijeenkomst begint om 14.15 uur.
De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor patiënten, naasten, vrijwilligers en professionele hulpverleners in Overijssel.

 

Dinsdag 13 februari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 20 februari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 27 februari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 27 februari 2018 Mannelijke Spiritualiteit (Karm)
Locatie: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Tijdstip: 19:45 - 21:30 uur
Prijs: € 25,- voor de serie. Aanmelden gewenst

Wat is spiritualiteit als je het benadert vanuit je man-zijn. Mannen hebben specifieke eigenschappen, zoals hun logisch rationele manier van denken. Wat voor invloed heeft dat op jouw benadering en beleving van spiritualiteit? Aan de hand van een aantal thema's en teksten gaan we samen op zoek naar de verhouding en beleving m.b.t. ons man-zijn en spiritualiteit.

Begeleiding: Pierre Marnette en Hauw Sien Thé
Data: dinsdagen 16, 23 en 30 jan., 13 en 27 febr. van 19.45 - 21.30 uur
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten: € 25,- voor de serie.
Aanmelden gewenst. www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 13 maart 2018 Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat? (RGT)
Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Tijdstip: 14:30 - 16:00 uur
Prijs: geen

Inleiding “Vrede op aarde voor de mensen van goede wil” was vóór de reformatie de gangbare, argeloze vertaling van de engelenzang uit Lucas 2. De Statenbijbelvertalers zaten daarmee in hun maag. Want volgens hun calvinistische dogmatiek bestonden er helemaal geen mensen van goede wil. Naar hun (voor-) oordeel moest er dus wel iets anders staan. Die goede wil moest dus wel Góds goede wil of welbehagen zijn.

Journalisten weten dat het scheiden van feiten en eigen opinie niet zo gemakkelijk is. Alleen al het kiezen van wat je wel en niet vertelt maakt uit. Bij bijbel vertalen is het niet anders. Al of niet bewust zullen bijbelvertalers, al doen ze nog zo hun best om het te vermijden, de tekst naar hun hand zetten.
Op verzoek wil ik met u voorbeelden daarvan uit verleden en heden bekijken. De eerste keer, op 16 januari, een overzicht van alle Nederlandse bijbelvertalingen met hun doelstelling sinds de Delftse bijbel van 1470.

Inleider: ds. Henk van Waveren
Data: dinsdag 16 januari, 13 februari en 13 maart 

 

Maandag 22 januari 2018 t/m maandag 30 april 2018 Icoon schilderen (Karm)
Locatie: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Tijdstip: 19:30 - 21:45 uur
Prijs: € 125,- inclusief plankje en verf

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de achtergrond Byzantijnse muziek. De avond begint met een korte meditatieve overweging.

Begeleiding: André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny Leemreize

Data: 14 Maandagen van 22 januari - 30 april. 
Opgave: voor 12 januari noodzakelijk.
http://www.karmelcentra.nl/twente/

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 19 juni 2018 Lectio Divina: Rond de Schrift (Karm)
Locatie: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Lectio Divina is een, sinds eeuwen in kloosters gebruikte praktijk, om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Steeds weer blijkt dat zó samen lezen inspirerend is voor iedere mens, ook in onze tijd. We kunnen zo dichter komen bij wat het evangelie ons te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. In een eerste ronde lezen we wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

Begeleiding: Sanny Bruijns en Johan Hettinga

Data: dinsdagen 16 - 30 januari,
                            13 en 27 februari, 20 maart, 10 april,
                            8 en 22 mei; 5 en 19 juni
Tijd: van 10.00 - 12.00 uur

informatie: www.karmelcentra.nl/twente