Collecte

Collecte

Tijdens de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Almelo worden 2 collectes gehouden. 
Naast een geldelijke gift is het mogelijk om collectemunten te gebruiken.
Informatie over de collectemunten is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Bestemming van de eerste collecte wordt vastgesteld door het College van Diakenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de landelijk door het PKN aanbevolen collectedoelen. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eigen kerk.

 
collecterooster 2018 collecterooster 2018

Jaarlijks stelt de Algemene Kerkenraad het collecterooster vast.
Klik hier voor de doelen die door de Algemene Kerkenraad zijn vastgesteld voor 2018.

Zie lees meer>> voor extra informatie over de collectedoelen.
De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk.
De avondmaalscollecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).
Vetgedrukt: landelijk aanbevolen collectes.
* Alleen in Grote Kerk.

lees meer »