De kerk gedenken in uw testament De kerk gedenken in uw testament

Erfstelling
In uw testament, dat altijd door een notaris moet worden opgemaakt, kunt u de kerk als uw erfgenaam benoemen, dit heet erfstelling. Door middel van een erfstelling ontvangt de kerk na uw overlijden dan een percentage van de erfenis.
U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Legaat
Maar u kunt ook een legaat in uw testament laten opnemen. In het legaat stelt u vooraf vast, dat een bepaald goed ( bijvoorbeeld een schilderij of onroerend goed) of een vastgestelde som geld na uw overlijden aan de kerk moet worden gegeven.

Voorbeeld van een legaat:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente, aan de Protestantse Gemeente van Almelo een som in contanten van EURO 5000 (€ 5000,--)."
 

terug