De Ontmoeting

De Ontmoeting

Welkom,
 
De Ontmoeting is een wijkgemeente waar gasten zich welkom mogen weten.

In Jezus Christus wil God ons ontmoeten. En de Heer geeft ons aan elkaar. Hij maakt ons tot Zijn ‘lichaam’. Hij verlangt dat we elkaar ontmoeten, dienen en lief hebben. Wij zijn nog niet ‘af’; we zijn een wijkgemeente in opbouw.
 
We hebben een heldere missie: ons doel is het Goede Nieuws van Jezus Christus te delen met degenen die Hem niet kennen of die van Hem vervreemd zijn.
 
De Ontmoeting is een wijkgemeente:
 

  • Die God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, eert en dient;
  • Die het evangelie leert, God aanbidt en de eredienst viert;
  • Die het omzien naar elkaar beoefent;
  • Die visie heeft voor het uitdragen van het evangelie;
  • Die voor de buurt en de wijk van betekenis wil zijn.
Onze website www.pga-deontmoeting.nl is bedoeld om u te helpen onze wijkgemeente gemeente enigszins te leren kennen.
 
Voelt u zich vooral vrij om contact op te nemen als u vragen hebt. 
 
Natuurlijk bent u/jij van harte welkom bij onze diensten op de zondag. Het adres van het kerkgebouw is Hoornbladstraat 29a te Almelo. De diensten beginnen om 10.00 uur en 19.00 uur. (zie: kerkdiensten)

 

 
Contactgegevens Contactgegevens

Ga voor contactgegevens naar de website van wijkgemeente de Ontmoeting.