Over ons Over ons

Verscheidenheid
De Protestantse Gemeente Almelo is een gemeente met een grote verscheidenheid van geloofsvormen.

Van betekenis zijn
Wij willen als kerk betekenis hebben in het leven van mensen. Door elkaar te helpen en te ondersteunen. Door dienstbaar te zijn aan de wereld. Door betrokken te zijn bij mensen in nood en door een positief verschil te maken in de maatschappij. Zo willen we als gelovigen levende getuigen zijn van Gods boodschap!

Houvast en thuis zijn
Wij willen een houvast in het leven van mensen zijn. Een geestelijk thuis en een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft. We zijn een levende gemeente; niet alleen een plek van traditie, maar ook van vooruitzien.

Kerk als inspiratie en bron
Voor de één is de kerk een plaats van ontmoeting met God en met andere gelovigen.
Voor de ander is de kerk een bron van troost en kracht. Wat betekent de kerk voor u?

Uw geloof beleven
Of u nu regelmatig naar de kerk gaat, of op een andere wijze betrokken bent, er zijn allerlei manieren om het geloof een plek in uw leven te geven.
De Protestantse Gemeente Almelo wil u daar de ruimte voor bieden
Onze gemeente bestaat uit vijf wijkgemeenten, verdeeld over de stad Almelo. Daarin wordt de verscheidenheid van geloofsvormen beleefd.

 
Wijkindeling en Wijkgemeenten Wijkindeling en Wijkgemeenten

Informatie over de wijkindeling en de afzonderlijke wijken kunt u vinden via de volgende links:

de wijkgemeenten

 
Informatie over de gebouwen van de Protestantse Gemeente Almelo kunt u vinden via