Periodieke schenkingen Periodieke schenkingen

Wat is eigenlijk een periodieke gift?

Dit is een gift aan een ANBI instelling, waar uw kerkelijke gemeente onder valt, waarbij gedurende minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag wordt overgemaakt.
 
Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten, dus zonder dat er rekening hoeft de worden gehouden met de drempel van 1%.
 
Voorwaarde is dat de gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de instelling. Het formulier dat hiervoor kan worden gebruikt is te downloaden via de website van de Belastingdienst 

Voor wie is een periodieke gift interessant?
 
Voor u als gever omdat het een fiscaal voordeel oplevert en voor ons als kerkelijke gemeente omdat het vaste inkomsten zijn voor meerdere jaren
 
Hoe sluit ik een periodieke overeenkomst af?
 
Uw kerkelijk bureau heeft de formulieren in voorraad en wil u graag helpen bij het afhandelen van deze afspraken. Zie ook de eerdere verwijzing naar de website van de Belastingdienst.

terug