ZWO ZWO

ZWO betekent Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp.
 
Via ZWO wordt meegeholpen om het evangelie wereld wijd uit te dragen in woord maar ook wordt wereldwijd hulp geboden waar mensen hulp nodig hebben.
 
Extra informatie over het werk van ZWO is te vinden via de link: ZWO

Wilt u het werk van ZWO financieel steunen, dan kan dat via (IBAN) rekeningnummer:
 
NL13 RABO 0381 3429 05 ten name van Protestantse Gemeente Almelo - ZWO
 

terug